Ziekmeldingen

Is uw zoon of dochter ziek, dan kunt u dit vanaf 07.30 uur telefonisch aan ons doorgeven. Via tel.  0593 – 552 441 krijgt u iemand van de centrale administratie aan de lijn. Ook kunt u een e-mail sturen naar csa@kitsprimair.nl. Hierin graag duidelijk de naam, de school en de groep van uw kind vermelden. De centrale administratie licht vervolgens de leerkracht in.

Call Now Button