Het team van IKC de Wenteling

Team

Directeur
Mirjam van der Meijden
mirjam.van.der.meijden@kitsprimair.nl 

Team

Groepsleerkracht
onderbouw
Jannette Roest – 
jannette.roest@kitsprimair.nl                                                                                                                                                                                                                                                              

Team

Groepsleerkracht
middenbouw
Cees de Haan – 
cees.de.haan@kitsprimair.nl  

Team

Groepsleerkracht
middenbouw
Kim Balsma – 
kim.balsma@kitsprimair.nl

 

Team

Groepsleerkracht 
Middenbouw
Geesje Weggen
geesje.weggen@kitsprimair.nl 

Team

Groepsleerkracht 
bovenbouw
Carla Kooistra –
carla.kooistra@kitsprimair.nl
(aanspreekpunt bij afwezigheid directeur)

Team

Leidster peuteropvang
Lisanne Jonker
lisanne.jonker@kitsprimair.nl 

Team

Intern Begeleidster
Manon Ensing
manon.ensing@kitsprimair.nl

Team

Conciërge
Erik Otten

Leerkrachten

Indien mogelijk verzorgen één of twee vaste leerkrachten het onderwijs voor een groep. In geval van afwezigheid van één van de vaste leerkrachten, begeleidt een invalleerkracht de groep. De leerkracht is altijd het eerste aanspreekpunt. U kunt na schooltijd even binnenlopen of via de mail een afspraak maken met de leerkracht van uw kind. De mailadressen van de leerkrachten vindt u in bovenvermeld overzicht. Indien uw kind twee leerkrachten heeft, mail dan altijd naar beide leerkrachten. Door middel van scholing op individueel en/of op teamniveau werken leerkrachten aan hun eigen ontwikkeling en zijn zij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op onderwijsgebied.

Call Now Button