Het team van IKC de Wenteling

Directeur
Mirjam van der Meijden
mirjam.van.der.meijden@kitsprimair.nl 

Groepsleerkracht
onderbouw
Jannette Roest – 
jannette.roest@kitsprimair.nl                                                                                                                                                                                                                                                              

Groepsleerkracht
middenbouw
Cees de Haan – 
cees.de.haan@kitsprimair.nl  

Groepsleerkracht
middenbouw
Kim Balsma – 
kim.balsma@kitsprimair.nl

 

Groepsleerkracht 
Middenbouw
Geesje Weggen
geesje.weggen@kitsprimair.nl 

Groepsleerkracht 
bovenbouw
Carla Kooistra –
carla.kooistra@kitsprimair.nl
(aanspreekpunt bij afwezigheid directeur)

Leidster peuteropvang
Lisanne Jonker
lisanne.jonker@kitsprimair.nl 

Leidster peuteropvang
Marilla Lodewijks
marilla.lodewijks@kitsprimair.nl

Intern Begeleidster
Mariska Bruulsema
mariska.bruulsema@kitsprimair.nl

Conciërge
Erik Otten

Leerkrachten

Indien mogelijk verzorgen één of twee vaste leerkrachten het onderwijs voor een groep. In geval van afwezigheid van één van de vaste leerkrachten, begeleidt een invalleerkracht de groep. De leerkracht is altijd het eerste aanspreekpunt. U kunt na schooltijd even binnenlopen of via de mail een afspraak maken met de leerkracht van uw kind. De mailadressen van de leerkrachten vindt u in bovenvermeld overzicht. Indien uw kind twee leerkrachten heeft, mail dan altijd naar beide leerkrachten. Door middel van scholing op individueel en/of op teamniveau werken leerkrachten aan hun eigen ontwikkeling en zijn zij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op onderwijsgebied.

Call Now Button