Meerschools Intern Begeleiders (MIB)

Vanaf het schooljaar 2012 zijn er vanuit de Stichting Kits Primair medewerkers werkzaam die zich gespecialiseerd hebben op een bepaald terrein. Op het gebied van leerling-zorg zijn dat MIB-ers (meerschools intern begeleiders). Deze MIB-ers  worden aangestuurd door de directeur zorg.

Wat doet de IB-er?

 • De IB-er stelt de toetskalender op
 • De IB-er coördineert de gehele leerlingenzorg in de school. De leerkracht voert deze zorg in de groep uit
 • De IB-er houdt het leerlingvolgsysteem actueel
 • De IB-er analyseert de midden en eind toetsen van CITO
 • De IB-er draagt zorg voor de opzet van een orthotheek en het bijhouden daarvan
 • De IB-er zit groeps- en leerlingbesprekingen voor; hieruit kunnen eventuele vervolgstappen plaats vinden, zoals observaties in de klas
 • De IB-er controleert handelingsplannen en groepsplannen en adviseert bij het opstellen daarvan
 • De IB-er begeleidt leerkrachten met hulpvragen. De IB-er kan leerkrachten ondersteunen bij gesprekken met ouders van zorgleerlingen
 • De IB-er kan kleine onderzoeken doen en/of verwijzen naar externe instanties
 • De IB-er onderhoudt de contacten met externe instanties enz.
 • De IB-er is tevens aandachtsfunctionaris
 • Kortom een breed scala aan werkzaamheden.

De MIB-ers zijn naast de groepsleerkrachten het aanspreekpunt voor ouders.

Call Now Button